Ytters Irresistible Isabell "Betty" bor nu i Sundsvall hos Zakaria och Rebecca.