Ytters Hårda Hardy "Hardy" bor nu i Örnsköldsvik hon Maria och Anna-Märta som delar på honom.