Ytters Hederliga Hector bor nu med mamma Stella hos Anette och Claes i Härnösand.