Ytters Eleganta Elvira blev omplacerad vid 13 månaders ålder. Numera bor hon utanför Göteborg hos Rose-Marie och Christian.