Ytters Granna Greta "Greta" bor som foderhund hos Lena Näslund med familj i Älandsbro.