Ytters Deluxe Douglas "Douglas" har nu flyttat till Berit och Bosse i Stockholm, sonen David ingår också i familjen.