20160427 Lotta (tax) är nu parad Hjärta men vi väntar fortfarande på att Hjördis (bulldogg) ska börja löpa Osäker